Retentie van klanten

U heeft klanten die te kennen hebben gegeven dat ze geen klant meer willen zijn? U wilt extra inspanningen leveren om hen te overhalen toch te blijven? Onze adviseurs doen uw klanten die willen vertrekken een mooi aanbod zodat ze zich bedenken en alsnog klant blijven.

SHARE THIS
Communicatiekanalen

= Chat
= E-mail
= Telefoon
= Self Service
= SMS
= Social Media