Banken & verzekeraars

IPG Nederland levert gespecialiseerde diensten aan belangrijke financiële instellingen, waaronder commerciële banken, verzekeraars en bijstandsverleners.

We bieden multi-channel customer care en sales support-diensten voor verschillende financiële producten, waaronder kredietkaarten en verzekeringsproducten. De services die we bieden voor verzekeringen omvatten customer service, customer retention, telesales en up- & cross-selling.

Vandaag de dag zijn online banking en self-service banking via het web en mobiele applicaties het modewoord. Hierdoor kunnen veel van onze klanten binnen de financiële sector enkel een directe relatie opbouwen met hun virtuele klanten via het contactcenter. En die relatie is, met de hedendaagse klant die niet meer trouw blijft aan één merk, van fundamenteel belang.

Nieuwe klanten aantrekken en bestaande klanten een optimale service verlenen en nieuwe producten aanprijzen zal immers ook in de toekomst een uitdaging blijven.

Naast het uitvoeren van operationele diensten biedt IPG, via haar uitgebreide ervaring, de nodige ondersteuning bij het omvormen van uw interne klantendienst naar een professioneel klantinteractiecenter.

   • Consultancy: Via een uitgebreide analyse wordt er een foto gemaakt van uw huidig customer service team. Hierin worden de belangrijkste KPI’s onder de loep genomen (bereikbaarheid, advisor skills, # interacties, cost to serve, piekmomenten,… ). Op basis van deze analyse levert IPG u een plan voor het uitbouwen van uw interne klantendienst. Bij deze verdere uitbouw zal IPG u bijstaan in elke stap van het proces, in overeenstemming met de door u vooropgestelde voorwaarden.
   • Tools: Aanvullend aan de analyse van uw huidige klantendienst worden ook de gebruikte tools onder de loep genomen. IPG adviseert u zo met betrekking tot mogelijke professionele contactcenter platformen en sociale media monitoringssoftware die uw efficiëntie verder verhogen.
   • Staffing Solutions: Heeft u daarnaast ook nood aan extra ondersteuning door mensen met ervaring binnen de wereld van contactcenters? Dan biedt IPG u via de formule van Managed Insourcing  de mogelijkheid om ervaren medewerkers binnen uw huidig klantenteam te werk te stellen. Op deze manier wordt hun knowhow en ervaring gedeeld binnen uw reeds bestaande team. Dit kan gaan van advisors, team coaches tot planners of andere ondersteunende operationele rollen, specifiek op maat van uw organisatie.
   SHARE THIS