Privacy statement

Algemene Disclaimer

De informatie op deze website is enkel bedoeld voor algemeen gebruik en dient geen enkel ander doel te dienen. Hoewel IPG zijn uiterste best doet om actuele en correcte informatie te verstrekken, kan IPG niet garanderen dat de informatie op deze website adequaat, correct en volledig is. IPG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of de via de website ter beschikking gestelde informatie, of uit de inhoud van door derden beheerde informatiebronnen die u via links vanuit deze website hebt gevonden, noch voor de afwezigheid van eender (meer) specifieke informatie, noch voor eventuele virussen die zich op de website kunnen bevinden, ondanks alle veiligheidsmaatregelen die we treffen.

IPG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op eender welk moment informatie op de website te wijzigen.

De inhoud van deze website valt onder de toepassing van het Belgisch Recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de inhoud en of het gebruik van deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbank.

Copyright

Alle rechten op de inhoud en de architectuur van deze website, inclusief en zonder beperking, afbeeldingen, teksten, logo’s, handelsmerken al dan niet geregistreerd, en html codes, zijn voorbehouden. Geen enkele reproductie, gebruik of vertaling van de inhoud van deze website, of een deel daarvan, is toegestaan ​​zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IPG.

Privacy

IPG hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en ontwikkelt technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring verleent. Deze privacyverklaring is van toepassing op de IPG website en betreft het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens. Door het gebruik van de IPG website gaat u akkoord met het hieronder beschreven gegevensbeleid.

Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens

IPG mag enkel bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen die verstrekt worden op vrijwillige basis, hetzij persoonlijk identificeerbare informatie zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer, of anonieme demografische informatie, zoals postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favoriete zaken. Sommige informatie kan ook automatisch verzameld worden, zoals uw IP-adres, domeinnamen, toegangstijd en gerefereerde website-adressen. Een dergelijke gegevensverzameling is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

IPG verzamelt, gebruikt, noch openbaart gevoelige informatie zoals uw ras, uw religieuze of politieke overtuiging.

Doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens

IPG verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de werking van de website, voor het leveren van diensten of informatie die u hebt gevraagd, om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen handhaven, om statistieken te genereren over het gebruik van de website, om gepersonaliseerde inhoud of publiciteit over IPG te kunnen leveren.

IPG openbaart op geen enkele wijze persoonlijke informatie, tenzij ze hiertoe gebonden wordt omwille van het toepasselijke recht. IPG zal haar database met persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren, leasen of op eender welke andere wijze aan derden overdragen.

IPG kan echter af en toe gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistische analyses uit te voeren, om u e-mails of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen af te handelen. In dergelijke gevallen is het de vertrouwde partners niet toegestaan om de persoonlijke gegevens voor eender welk ander doel te gebruiken dan het verstrekken van de gevraagde diensten aan IPG, en zijn ze verplicht om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te vrijwaren.

Recht op toegang, wijziging, verzet en schrapping van uw persoonlijke gegevens

Conform de geldende wetgeving over de bescherming van de persoonlijke gegevens, hebt u te allen tijde het recht om de toegang tot uw persoonlijke gegevens die verzameld werden aan te vragen, om deze te wijzigen of uit onze database te laten schrappen. Elk verzoek of elke vraag kan gestuurd worden naar info@ipggroup.eu.

U hebt eveneens het recht om te vragen u niet te contacteren voor directe marketing doeleinden, hetzij door IPG, in welk geval u uw verzoek kunt sturen naar info@ipggroup.eu, of door eender welk bedrijf, in welk geval u zich kunt inschrijven in het ‘bel-me-niet-meer’ register voorzien door de wet door middel van de volgende website: www.bel-me-niet-meer.be of www.ne-m-appelez-plus.be.

Het gebruik van Cookies

De IPG website maakt gebruik van “cookies” om u te helpen uw online-ervaring te personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een webserver. Cookies kunnen niet gebruikt worden om programma’s uit te voeren of om virussen op uw computer te installeren. Cookies worden op een unieke wijze aan u toegewezen en kunnen enkel gelezen worden door een webserver van het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een geschikt middel om u tijd te doen besparen. Een cookie dient om de webserver in te lichten dat u een specifieke webpagina al hebt bezocht. Bijvoorbeeld, als u zich hebt ingeschreven voor de IPG Nieuwsbrief, zal een cookie IPG helpen herinneren aan bepaalde informatie bij volgende bezoeken. Wanneer u terugkeert naar dezelfde IPG website, zal de eerder ingevoerde informatie onthouden worden, zodat het voor u gemakkelijker wordt om de IPG tools opnieuw te gebruiken.

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens

IPG beveiligt uw persoonlijke gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. IPG bewaart de persoonlijke gegevens die u hebt aangeleverd op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie wordt overgedragen naar andere websites, wordt het altijd beschermd door het gebruik van encryptie, zoals het Secure Socket Layer (SSL) protocol.

Gedragscode

IPG is een lid van Contactcenters.be, en heeft de Gedragscode van laatstgenoemde ondertekend. Meer informatie hierover is te vinden op http://www.contactcentres.be/.

Wijzigingen van deze verklaring

IPG kan bij gelegenheid deze Verklaring aanpassen. IPG raadt u daarom aan om regelmatig deze Verklaring na te lezen.

Contact informatie

IPG heet u welkom om opmerkingen over deze Verklaring te geven. Als u van mening bent dat IPG niet voldoet aan deze Verklaring, of vragen hebt met betrekking tot deze Verklaring, gelieve ons te contacteren via info@ipggroup.eu. We zullen binnen onze mogelijkheden elke commerciële inspanning leveren om zo snel mogelijk het probleem te identificeren en op te lossen.