Retentie

Het vertrouwen van klanten terugwinnen

U wilt vroegere klanten overhalen om terug klant te worden bij u? U heeft een mooi aanbod voor hen in petto dat hen vast en zeker over de streep trekt? Wij bellen voor u de hele lijst af en proberen deze voormalige klanten terug te winnen.

Behandeling van klachten

Enkele van uw klanten hebben u meermaals opgebeld met één bepaald probleem? U vreest dat deze klanten weleens de stap naar de concurrentie zouden kunnen zetten? Wij gaan voor u proactief aan retentie doen en bellen hen op met de vraag of hun probleem nu daadwerkelijk is opgelost.

Retentie van klanten

U heeft klanten die te kennen hebben gegeven dat ze geen klant meer willen zijn? U wilt extra inspanningen leveren om hen te overhalen toch te blijven? Onze adviseurs doen uw klanten die willen vertrekken een mooi aanbod zodat ze zich bedenken en alsnog klant blijven.

Tevredenheidsenquêtes

Tevreden klanten zijn goud waard. Wij kunnen in uw plaats gaan peilen naar de algemene klanttevredenheid over uw product of dienst. Onze adviseurs contacteren uw klanten en leggen hen een aantal stellingen voor. Op basis van de verkregen antwoorden wordt een evaluatie opgemaakt die u inzicht biedt in de tevredenheidsgraad onder uw huidige klanten. Daarnaast krijgt u ook een algemeen overzicht met extra feedback dat van pas kan komen bij het bepalen van uw toekomstige bedrijfsstrategie.

Welkomst- en tussentijdse oproepen

U wilt uw nieuwe klanten op een persoonlijke manier welkom heten als klant? Of u wilt zich ervan vergewissen dat die ene klant uw product effectief ontvangen heeft? Onze adviseurs bellen hen persoonlijk op om hen nogmaals welkom te heten, te bedanken voor het vertrouwen dat ze in uw merk stellen of om af te checken of ze uw zending daadwerkelijk ontvangen hebben.

SHARE THIS