Klanten werven

Marktonderzoek

Wij zorgen ervoor dat uw bestaande en nieuwe klanten uw producten zonder problemen telefonisch, via uw website, via mail, … kunnen bestellen. Bovendien volgen we de bestelling nauwgezet op.

Prospectie

Wij gaan voor u achter gekwalificeerde leads aan. Onze agenten proberen telefonisch te weten te komen of de persoon aan de andere kant van de lijn interesse heeft (of zou kunnen hebben) in uw product of dienst. Aan het eind van de campagne bezorgen wij u een volledig bestand met gekwalificeerde leads, dat kan worden ingezet voor uw eerstvolgende verkoopscampagne.

Uw database verrijken

Een up-to-date database is een must wanneer u bijvoorbeeld een outboundcampagne wil realiseren. U kunt zich al inbeelden hoeveel tijd en geld er verloren gaat wanneer u over foutieve en onvolledige gegevens beschikt. Wij kunnen u helpen bij het opkuisen van uw klanten- en/of prospectenbestand. Onze adviseurs zullen uw bestaande klantendatabase (B2C/B2B) doorbellen om na te gaan of de gegevens nog correct zijn, en eventuele leemtes aan te vullen met nuttige bijkomende informatie, bijvoorbeeld e-mailadressen.

SHARE THIS